Máy đánh bóng rung VB-80

Máy đánh bóng rung  VB-80

Máy đánh bóng rung ba chiều VB-80 chuyên dùng trong đánh bóng kim loại, xử lý bề mặt kim loại, đánh ba via kim loại. Máy hoạt động theo nguyên lý rung ba chiều hình xoắn ốc.

Máy phù hợp với sản phẩm có kích thước nhỏ, dễ dàng thao tác kiểm tra sản phẩm trong quá trình vận hành máy.

Giúp tăng hiệu quả sản xuất.

Không làm ảnh hưởng đến hình dạng, cấu trúc sản phẩm.