Máy tẩy mối hàn inox TIG Brush TBX 150

Máy tẩy mối hàn inox TIG Brush TBX 150

Loại  TIG Brush TBX-150 (Australia/New Zealand) TIG Brush TBE-150 (Europe)

Đây là model cơ bản bao gồm công nghệ đã được cấp bằng sáng chế của chúng tôi và được cung cấp ở 1 mức nguồn cố định để dễ sử dụng và vận hành. Nó hợp nhất và được thay thế với hiệu suất đã được chứng minh của model gốc là TIG Brush (TB-250).

  • Sản phẩm giá cả phải chăng, gọn nhẹ và sử dụng ở cường độ trung bình.
  • Được hổ trợ bởi bằng sáng chế của Ensitech là Dynamic Power Transfer™.
  • Không có các mode chuyển đổi chế độ làm việc.
  • Nguồn điện áp không đổi.
  • Có thể dùng với chổi đơn và kép (phải dùng thêm Dual Brush Adapter )