Bi thép làm sạch bề mặt S-110

Bi thép làm sạch bề mặt S-110

BI THÉP S-110:

- Kích thước: 0.4 mm

- Độ cứng: 40-51 HRC

- Thành phần hóa học: C: 0.8 - 1.2%, Si, Mn: 0.6 - 0.8%, P&S: <0.05%

- Bi thép là vật liệu đặc biệt hình cầu đã được xử lý nhiệt, có đường kính đồng nhất khoảng từ 0.3 đến 2.8mm.

- Hầu hết các hạt bi thép đều có hình dạng và cấu trúc giống nhau, rất cứng và khó vỡ.

- Hạt bi thép được sử dụng rộng rãi trong các quy trình làm sạch, đánh bóng sản phẩm, làm sạch gỉ thép trên các sản phẩm kim loại, các sản phẩm đúc khuôn, dập, các bộ phận máy móc, kết cấu thép...

- Hạt bi thép cũng được sử dụng để làm sạch bề mặt sản phẩm trước khi sơn.

- Đặc biệt có thể sử dụng lại nhiều lần rất tiết kiệm và thân thiện với môi trường

Đặc tính bi thép:

1. Đồng nhất về cấu trúc và độ cứng. Khó vỡ.

2. Lực đẩy rất mạnh có khả năng rút ngắn thời gian bắn phá, tăng hiệu suất làm việc.

3. Thời gian bắn phá và kết thúc luôn ổn định bởi chất lượng hạt luôn ổn định.