Video hướng dẫn đánh bóng kim loại và sử dụng hóa chất

 • Đánh bóng nhôm với bi thép hoặc bi inox,đánh bóng bằng bi thép đánh bóng và máy đánh bóng rung 3 chiều

  Đánh bóng nhôm với bi thép hoặc bi inox,đánh bóng bằng bi thép đánh bóng và máy đánh bóng rung 3 chiều

 • Máy đánh bóng inox, đánh bóng chậu rửa bát inox 201, đánh bóng sản phẩm inox, phớt bóng inox

  Máy đánh bóng inox, đánh bóng chậu rửa bát inox 201, đánh bóng sản phẩm inox, phớt bóng inox

 • Hóa chất đánh bóng kim loại, đánh bóng inox với máy đánh bóng rung và bi thép đánh bóng.

  Hóa chất đánh bóng kim loại, đánh bóng inox với máy đánh bóng rung và bi thép đánh bóng.

 • Máy đánh bóng rung tự chế, đánh nhông xích,có thể chế tạo được.

  Máy đánh bóng rung tự chế, đánh nhông xích,có thể chế tạo được.

 • Máy đánh bóng rung ba chiều, chuyên đánh bóng đá, đánh bóng thô, đánh bóng tinh

  Máy đánh bóng rung ba chiều, chuyên đánh bóng đá, đánh bóng thô, đánh bóng tinh

 • Máy đánh bóng đá, sỏi, đá cuội, đá galalit được dùng để trang trí.

  Máy đánh bóng đá, sỏi, đá cuội, đá galalit được dùng để trang trí.

 • Máy đánh bóng rung lồng quay nhỏ, Chuyên đánh đồ trang sức

  Máy đánh bóng rung lồng quay nhỏ, Chuyên đánh đồ trang sức

 • Hướng dẫn chế tạo Máy đánh bóng rung đơn giản, phục vụ sản xuất nhỏ.

  Hướng dẫn chế tạo Máy đánh bóng rung đơn giản, phục vụ sản xuất nhỏ.

 • Máy đánh bóng rung khổ lớn, đánh bóng kim loại với bi thép đánh bóng và hóa chất đánh bóng kim loại

  Máy đánh bóng rung khổ lớn, đánh bóng kim loại với bi thép đánh bóng và hóa chất đánh bóng kim loại

 • Máy đánh bóng rung lồng chữ nhật, đánh bóng rung, đánh bóng sản phẩm to và dài

  Máy đánh bóng rung lồng chữ nhật, đánh bóng rung, đánh bóng sản phẩm to và dài

 • Hướng dẫn sử dụng máy đánh bóng rung ba chiều, rửa sản phẩm sau khi đánh bóng nhôm

  Hướng dẫn sử dụng máy đánh bóng rung ba chiều, rửa sản phẩm sau khi đánh bóng nhôm

 • Hướng dẫn chế tạo máy đánh bóng rung đơn giản không có tách sản phẩm, máy xóc rung ba chiều

  Hướng dẫn chế tạo máy đánh bóng rung đơn giản không có tách sản phẩm, máy xóc rung ba chiều

 • Chống gỉ cho bi thép đánh bóng, sau khi đánh bóng kim loại với hóa chất đánh bóng kim loại xong

  Chống gỉ cho bi thép đánh bóng, sau khi đánh bóng kim loại với hóa chất đánh bóng kim loại xong