Máy đánh bóng rung VBS-250

Máy đánh bóng rung VBS-250

Máy đánh bóng rung ba chiều VBS-250

Nguyên lý hoạt động: dựa trên nguyên lý xóc rung ba chiều hình xoắn ốc.

Vật tư đi kèm: đá đánh bóng, bi đánh bóng, hóa chất đánh bóng, hóa chất tẩy rửa.

Đối tượng xử lý: sản phẩm cần đánh bóng, sản phẩm cần đánh ba via, sản phẩm cần làm mịn bề mặt. Phù hợp cho sản phẩm có kích thước vừa và nhỏ.

Lọc, tách sản phẩm: sản phẩm được tách tự động sau khi xử lý.